Poziv upnikom

Javni zavod Gasilski zavod Trbovlje – v likvidaciji poziva upnike, da v roku
35 dni od dneva objave tega poziva na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), prijavijo svoje terjatve do javnega zavoda v likvidaciji in jih s priloženimi ustreznimi dokazili o obstoju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na poslovni naslov:
GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE – V LIKVIDACIJI,
Likvidacijski upravitelj Matjaž Lapi,
Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje,
s pripisom: PRIJAVA TERJATVE.

Likvidaciiski upravitelj prav tako poziva vse dolznike javnega zavoda Gasilski zavod Trbovlje – v likvidaciji, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do javnega zavoda v likvidaciji.

Vse podrobnosti so v priloženem Pozivu upnikom.

Javno zbiranje ponudb

Gasilski zavod Trbovlje, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje, v skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16., 17. in 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 31/18), objavlja javni poziv za oddajo ponudb za nakup gasilskega vozila GVGP-1 (Mazda B2500, 4×4).

Dokumentacija: Javno zbiranje ponudb

Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, ki sodelujejo z nami o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvajamo.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba)) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Celoten dokument najdete na spodnji povezavi, oziroma v zavihku predpisi in akti:
Politika varstva osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Tečaj za voditelja čolna

Tečaj za voditelja čolna 2015V teh pomladanskih dneh radi pomislimo na sonce, morje, vožnjo s čolnom… Pa imate izpit zanj?

Gasilski zavod Trbovlje sprejema prijave za strokovno izobraževanje in opravljanje mednarodno priznanega izpita za voditelja čolna. Predavanja bodo izvajali člani Združenja kapitanov in častnikov trgovske mornarice Republike Slovenije.

Tečaj bo potekal v predavalnici PGD Trbovlje-mesto na Savinjski cesti 35 v Trbovljah, predvidoma v drugi polovici aprila. Pogoj za izvedbo je zadostno število prijav.

Prijave zbiramo do 21. aprila na telefonski številki 041 691 962.
(na tej številki dobite tudi vse ostale informacije)

Donacija Petrola

Donacija petrol 2015 003Petrol je namesto nakupa poslovnih daril ob novem letu z donacijo pomagal tudi Gasilskemu zavodu Trbovlje

V imenu družbe Petrol sta 24.12.2015 poslovodja Robert Fridl in Matej Pibernik iz bencinskih servisov Trbovlje, Trg revolucije 8a in Vodenska 1b sredstva predala GASILSKEMU ZAVODU TRBOVLJE. Ta jih bo porabil za nakup varovalne opreme.

Beri naprej

Ko zagori, naj se ti ven mudi!

Tako prostovoljni kot poklicni gasilci se zavedamo pomena požarne preventive skozi celo leto. Navadno prav ob mesecu požarne varnosti še dodatno poudarimo tisto, kar se nam zdi z vidika požarne preventive še posebno pomembno. Letošnji mesec požarne varnosti je namenjen ozaveščanju s področja evakuacije iz objektov. Slogan meseca požarne varnosti 2015 se glasi »KO ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI!«

Vabljeni k branju celotnega članka na spodnji povezavi:

Program dela gasilcev ob mesecu varstva pred požarom – OKTOBER 2015

15. veleslalom Združenja Slovenskih poklicnih gasilcev – Golte 2015

oto_golte_15Združenje Slovenskih poklicnih gasilcev in Gasilski zavod Trbovlje sta bila organizatorja 15. veleslaloma na smučišču Golte. V lepem sončnem vremenu se je veleslaloma udeležilo preko 120 tekmovalcev iz poklicnih gasilskih enot Slovenije in 12 tekmovalcev iz sosednje Hrvaške. Na odlično pripravljeni progi na Golteh je tekmovanje potekalo v petih starostnih kategorijah so gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje dosegli naslednje rezultate:
– Uroš Češnjevar 24 mesto v kategoriji od 31 do 40 let,
– Oto Špilar 1. mesto v kategoriji od 41 do 50 let
– Jože Hribovšek in Stojan Petek sta osvojila 5. in 12. mesto v kategoriji nad 51 let

V kategoriji do 30 let in kategoriji deskarjev nismo imeli predstavnikov. Pomembno pa je tudi dejstvo, da na tekmovanju ni bilo poškodb.

Pokale in medalje najboljšim je podelil v.d. predsednika združenja Miran Korošak, praktične nagrade tekmovalcem pa sta podelila gasilca Gasilskega zavoda Trbovlje Uroš Češnjevar in Boštjan Smodiš.

Tekmovalci so nadaljevali s kratkim druženjem in zaključili, da je bilo tekmovanje dobro izpeljano ter, da se naslednje leto vidijo v še večjem številu.

Poveljnik GZ Trbovlje
Srečko KERIN