Plan dela

Stalna zadolžitev

Gasilski zavod Trbovlje z zaposlenimi zagotavlja 24-urno pripravljenost z dvema do tremi gasilci na izmeno.

Skupaj s PGD Trbovlje-mesto tvori osrednjo gasilsko enoto V. kategorije v občini Trbovlje, ki je usposobljena in opremljena za posredovanje v primeru vseh vrst naravnih in drugih nesreč (požari, poplave, ujme, prometne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, …).

Poleg posredovanj, Gasilski zavod Trbovlje opravlja tudi dejavnost servisa gasilnikov, hidrantnih omrežij, razvoza gospodinjskega plina, storitev s specialnimi gasilskimi vozili in opremo, …).

Zaposleni Gasilskega zavoda Trbovlje kot operativni prostovoljni gasilci PGD Trbovlje-mesto se morajo za učinkovito in varno posredovanje v vseh vrstah nesreč kot tudi za opravljanje redne dejavnosti, kontinuirano izobraževati in usposabljati.

Leto 2007

Oktober (mesec požarnega varstva):

Skladno z usmeritvami oz. planom poveljstva Gasilske zveze Trbovlje bo v oktobru, mesecu požarne varnosti, potrebno izvesti kar precej nalog oz. aktivnosti, zato vsi zaposleni GZT pri tem aktivno sodelujejo in pomagajo.

a) Vaja SMREKOVINA 2007 (petek, 12. 10. 2007 ob 16.00 uri)

Organizator oz. pobudnik je tokrat Gasilska zveza Prebold, pri načrtovanju elaborata oz. vaje sodelujeta Srečko Kerin in Andrej Sakelšek (Gasilski zavod Trbovlje) ter Zlatko Čibej (PGD Trbovlje-mesto).

Na vaji je gasilski zavod sodeloval:

– z Ategom »GVC-16/25« (voznik: Andrej Sakelšek) in interventno ekipo poklicnih in operativnih prostovoljnih gasilcev
– z Mazdo »GVGP-1« (voznik: Stojan Petek) in interventno ekipo poklicnih in operativnih prostovoljnih gasilcev

b) Predstavitev sistema ZiR v Hrastniku (sobota, 13. 10. 2007 od 10.00 – 12.00 ure)

Gasilski zavod Trbovlje je sodeloval s tremi vozili:

– Atego »GVC-16/25« (voznik: Franci Kosem)
– Sprinter »HTRV 1+2« (voznik: Toni Fakin)
– Snorkel »ZD 22« (voznik: Jože Hribovšek)

c) Izvedba dveh vaji gasilskega zavoda v sodelovanju s Sinetom (predvidoma 24., 25. 10. 2007)

d) Dve ali tri vaje evakuacije, predvidoma ob sredah konec oktobra, začetek novembra: Trg revolucije, Ulica Sallaumines, Trg F. Fakina

e) Strokovna ekskurzija (sobota, 20. 10. 2007)

Ogled sejma »Dnevi Civilne zaščite« v Novi Gorici, ogled novega gasilskega doma poklicne gasilske enote Koper.

Prevoz z avtobusom, vabljeni: štab CZ OT, poveljniki, podpoveljniki vseh trboveljskih PGD in PIGD, komandirji PP zasavskih občin, inšpektorja za VPNDN, župan, podžupana, direktor občinske uprave, zaposleni gasilskega zavoda, predsednik GZvT, …

Organizator ekskurzije: poveljstvo Gasilske zveze Trbovlje ter služba zaščite in reševanja Občine Trbovlje, slednja bo zagotovila tudi sredstva za izvedbo.

f) RALLY HELLA (sobota, 27. 10. 2007, cel dan)

HP Trbovlje, HP Čeče (potrebnih 44 »redarjev-gasilcev«, 11 gasilcev, 4 gasilska vozila).

g) Dopolnilno usposabljanje iz PP:

koncem oktobra ali v začetku novembra 2007 bo izvedeno dopolnilno usposabljanje iz PP za zaposlene in operativne člane PGD Trbovlje-mesto, poleg tega pa še predstavitev uporabe defibrilatorja Life pak 1000, oskrbe opeklin s kompresami Water jel, ter stenskega (prenosnega) kovčka PP.

Leto 2008

Imamo ogromno načrtov, želja za izboljšanje učinkovitosti in varnosti pri delu naših gasilcev, realizacija pa je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev:

Poizkušali bomo rešiti problematiko primanjkljaja dveh delavcev, in sicer enega gasilca/-ko ter administrativno-tehničnega delavca/-ko.

Nadalje zaščitna oprema – nove delovne uniforme. Obstoječe imamo pretežno že zelo stare, poleg tega je na republiškem nivoju tik pred sprejetjem nov pravilnik o službenih uniformah poklicnih gasilcev, ki bo predpisoval nove materiale, kroje in barve.

Potrebujemo gasilsko komandno vozilo, ki ga bomo uporabljali kot predhodno interventno vozilo ob večjih posredovanjih, za službene prevoze ter logistično pomoč pri izvajanju gasilske dejavnosti in delno za potrebe sistema zaščite in reševanja Občine Trbovlje.

V načrt smo vstavili potrebo po nabavi najdaljšega hidravličnega cilindra za tehnično reševanje, ki nam še manjka za dokompletiranje drugega kompleta hidravličnih cilindrov.

S pomočjo finančnih sredstev Občine kot tudi z lastnimi sredstvi redno vlagamo v vzdrževanje stavbe in okolice Gasilskega doma, s tem želimo nadaljevati tudi v letu 2008 oz. prihodnjih letih, saj bi radi stavbo naredili čim bolj funkcionalno, energijsko manj potratno, prijetnejšo za bivanje in skupaj z okolico lepšo za izgled. V ta sklop spada protiprašni in oljeodporni premaz tal garaž, dobava in namestitev odsesovalnega sistema izpušnih plinov gasilskih vozil ob zagonu, obnova servisa gasilnikov, obnova dežurne sobe, računalniškega sistema ter izvedba zapornic in nadstreška.

Za gasilsko dejavnost so izjemnega pomena naša vozila. Nujna so redna popravila, vzdrževanja, obnove in atesti.

Po zmožnostih bomo nadaljevali s prodajo in dostavo gospodinjskega plina našim občanom, ta dodatna dejavnost je postala utečena, res pa je, da v dobrobit občanom, s to dejavnostjo ne ustvarjamo profita.