Intervencije prostovoljnih in poklicnih gasilcev zasavske regije v letu 2012


Nova slikaPo podatkih Regijskega centra za obveščanje Trbovlje
(VIR: aplikacija SPIN in poročila o izrednih dogodkih GZ Hrastnik, GZ Zagorje ob Savi, GZ Trbovlje in Gasilskega zavoda Trbovlje) je bilo v letu 2012 v Zasavski regiji (občine Hrastnik, Zagorje ob Savi in Trbovlje) registriranih skupaj 27 286 telefonskih klicev za pomoč v primeru nevarnosti, nesreč in drugih pojavov.

2019 klicev je bilo  namenjeno za  gasilce, 1667 za policijo, 3598 za zdravstvo ter 20002 za ostale udeležence zaščite in reševanja v zasavski regiji.

V zasavski regiji so tako gasilci Gasilske zveze Zagorje ob Savi posredovali v 182 primerih, v Gasilski zvezi  Hrastnik 75 primerih in Gasilski zvezi Trbovlje  v 240 primerih.

Največ, preko 50%, smo imeli tehničnih posredovanj, okoli 20% je bilo požarov in eksplozij, 8% je bilo nesreč z nevarnimi snovmi, okoli 6% je bilo nesreč v prometu ter ostalih posredovanj. Razveseljivo  je, da ni bilo težjih poškodb gasilcev pri opravljanju  svojega dela na vajah ali intervencijah.

V zasavski regiji so tako prostovoljni in poklicni gasilci skupno sodelovali v 497 intervencijah.

V Zagorju ob Savi so gasilci opravili tudi 385 prevozov vode z gasilskimi avtocisternami v Hrastniku 235 prevozov in v Trbovljah 66 prevozov po 5000 l vode.

Tako prostovoljni kot poklicni gasilci v regiji smo mnenja, da smo tudi z župani in službami zaščite in reševanja  regiji dobro sodelovali, zato se v svojem imenu in imenu Poveljstva zasavske regije zahvaljujem gasilkam in gasilcem ter ostalim službam zaščite in reševanja v zasavski regiji, predvsem ReCO Trbovlje – operativi, Reševalnim postajam Trbovlje, Zagorje in Hrastnik in zasavskim policistom za delo, ki smo ga zagotovo uspešno opravili v letu 2012 ter z željo, da tako kvalitetno  skupno delujemo tudi v bodoče.

Poveljnik zasavske regije
Srečko Kerin  VKGČ I.st.

Komentiranje zaprto.