Javno zbiranje ponudb

Gasilski zavod Trbovlje, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje, v skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16., 17. in 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 31/18), objavlja javni poziv za oddajo ponudb za nakup gasilskega vozila GVGP-1 (Mazda B2500, 4×4).

Dokumentacija: Javno zbiranje ponudb

Komentiranje zaprto.