Donatorji

Leto 2004

Za nabavo kombiniranega gasilskega vozila GVC-16/25:

– Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Trbovlje
Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje

– Lafarge Cement d.d., Cementarna Trbovlje
Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje

– Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje

– Gasilska zveza Trbovlje
Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje

– Rudis d.d.
Trg revolucije 11, 1420 Trbovlje

– Spekter d.o.o.
Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje

– Steklarna Hrastnik, d.d.
Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

– Dinos d.d.
Globušak 3, 1420 Trbovlje

– Sinet d.d.
Grajska pot 8, 1430 Hrastnik

Leto 2005

Za nabavo gasilskega orodja in opreme:

– Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Trbovlje
Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje

Leto 2006

Za nabavo hitrega tehnično reševalnega gasilskega vozila HTRV 1+2:

– Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Trbovlje
Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje

– Lafarge Cement d.d., Cementarna Trbovlje
Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje

– Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje

– Spekter d.o.o.
Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje

Leto 2007

Za nabavo intervencijskih zaščitnih gasilskih oblek:

– Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Trbovlje
Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje

Večino finančnih sredstev za investicije (gasilska vozila, orodje in oprema) zagotavlja ustanoviteljica Občina Trbovlje.