Območja delovanja

Območja delovanja in kategorije gasilskih enot občine Trbovlje
Gasilska orgranizacija oz. enota Območje delovanja enote Kategorija enote
Gasilski zavod Trbovlje skupaj s
PGD Trbovlje – Mesto
celotna občina V.
PGD Čeče območje KS Čeče I.
PGD Dobovec območje KS Dobovec I.
PGD Klek območje KS Klek I.
PIGD Rudnik Trbovlje območje Rudnika Trbovlje IV.
PIGD Termo elektrarna območje Termo elektrarne III.
PIGD Lafarge Cement območje Cementarne II.
PIGD Strojegradnja območje Strojegradnje II.
Območja delovanja in kategorije gasilskih enot občine Trbovlje

Območja delovanja in kategorije gasilskih enot občine Trbovlje

PIGD so organizirana v štirih podjetjih v občini (Rudnik Trbovlje, Strojegradnja, Termoelektrarna, Lafarge Cement) in posredujejo večinoma le na območju teh podjetij v primeru požara oz. druge industrijske nesreče.

Za izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami imamo v občini štiri PGD, od tega delujejo tri na primestnih območjih (Čeče, Dobovec, Klek), v mestu pa PGD Trbovlje-mesto. Ta društva delujejo na prostovoljni osnovi, tako da ob naravni ali drugi nesreči ne morejo vedno zagotoviti takojšnjega posredovanja (velja predvsem za PGD na primestnih območjih, katerih člani so zaposleni v podjetjih v mestu in drugih občinah in so v času dela težje dosegljivi).

Takojšnje strokovno posredovanje ob naravni oz. drugi nesreči v občini zagotavlja Gasilski zavod, ki skupaj z operativnimi prostovoljnimi gasilci in voznim parkom PGD Trbovlje-mesto tvori osrednjo občinsko gasilsko enoto.

Vsa društva in Gasilski zavod so organizacijsko povezani v Gasilsko zvezo Trbovlje. Na nivoju zveze je organizirano poveljstvo, ki ga sestavljajo poveljniki in podpoveljniki društev, vodi pa ga poveljnik in dva podpoveljnika.

Gasilski zavod Trbovlje na podlagi sklenjene pogodbe z Upravo RS za zaščito in reševanje posreduje tudi v prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi na področju celotne Zasavske regije, za kar ima ustrezno opremo in usposobljene gasilce.

Obveščanje in alarmiranje gasilskih enot

V občini je zagotovljeno enotno obveščanje in alarmiranje gasilskih enot. Regijski center za obveščanje Trbovlje zbira, obdeluje in posreduje podatke pomembne za zaščito, reševanje in pomoč, tako da na podlagi obvestila občana o naravni ali drugi nesreči nemudoma obvesti oz. alarmira vodjo izmene Gasilskega zavoda Trbovlje, ki takoj organizira interveniranje in po potrebi na intervencijo preko sistema tihega alarmiranja (pozivniki) vpokliče še ostale poklicne gasilce, če pa je zaradi obsežne intervencije potrebno večje število gasilcev, vodja izmene preko ReCO Trbovlje aktivira še prostovoljne gasilce.

Obveščanje in alarmiranje vrši Regijski center za obvešanje Trbovlje preko telefonskih zvez, sistema tihega alarmiranja (pozivniki) ali sistema zvez ZARE. Pozivnike imajo vsi poklicni gasilci ter poveljniki in podpoveljniki prostovoljnih gasilskih društev ter Gasilske zveze Trbovlje, poleg tega pa so poveljniki PGD in Gasilske zveze Trbovlje opremljeni še z radijskimi postajami. Tako lahko preko sistema zvez ZARE v primeru večje intervencije pristojni organi vodenja kontaktirajo posredno preko ReCO ali neposredno med seboj.