Predstavitev

Začetki poklicnega gasilstva v Trbovljah segajo v leto 1968, ko so pri Prostovoljnem gasilskem društvu Trbovlje – mesto organizirali poklicno jedro, ki je zagotavljalo prvo stalno dežurno službo. Skozi leta se je postopno širilo in razvilo v pravo poklicno gasilsko enoto – Gasilski zavod Trbovlje, organiziran kot javni zavod, ustanovljen 27. 1. 1993 z odlokom takratne Skupščine občine Trbovlje, uradno pa je pričel delovati 1. 5. 1994, ko je bil dokončan postopek registracije.
V zavodu je trenutno zaposlenih 13 poklicnih gasilcev, ki sestavljamo homogeno, zrelo ekipo, v povprečju staro 42 let, po stažu v gasilstvu pa zelo izkušeno in strokovno usposobljeno za zaščito in reševanje pri požarih, ob nesrečah v prometu, ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter drugih nesrečah.
Zagotavljamo 24 urno dežurstvo treh oz. dveh gasilcev v izmeni, kar pa nam uspeva le skupaj s pogodbeno vezanimi prostovoljnimi operativnimi gasilci.
Ker smo majhna enota, se med seboj dobro poznamo in si medsebojno pomagamo, če je le mogoče. Naše geslo »NA POMOČ« tako velja znotraj kolektiva kot tudi navzven pri sokrajanih in vseh, ki potrebujejo naše posredovanje.

Gasilsko vozilo s sedežem PGE Trbovlje v ozadju

Gasilsko vozilo s sedežem PGE Trbovlje v ozadju


S sodobnimi sredstvi zvez, delujočimi v sistemu zvez ZARE(radijske postaje, pozivniki), zagotavljamo kratek odzivni čas vseh poklicnih gasilcev od prvega poziva iz Regijskega centra za obveščanje do izvoza vozil, prvo vozilo izvozi v povprečju v 1 minuti, ter učinkovito komunikacijo, ki je velikokrat odločilnega pomena za pravočasno in uspešno posredovanje. Kljub temu pa je na strehi gasilskega doma še vedno pripravljena sirena, ki jo lahko sprožimo ob onesposobljeni sodobni tehniki ali ob nesrečah katastrofalnega obsega.
Stalno usposabljanje za razne gasilske specialnosti, utrjevanje že pridobljenih znanj in veščin je ob stalnem povečevanju obsega in raznolikosti zaščitno-reševalnega dela nuja. V povprečju opravimo cca. 180 intervencij letno, s tem, da število postopno narašča, ob tem pa opravimo z avtocisterno še cca. 120 prevozov pitne vode na ogrožena območja.
Poleg tega pa smo usposobljeni tudi za servisiranje ročnih in prevoznih gasilnikov ter ostalega gasilnega orodja in opreme, nudimo usluge z mehanično lestvijo in zgibno platformo, opravljamo pa še ogromno drugih manjših, pa vendar ne zanemarljivih opravil. Z veliko prizadevnostjo prenašamo svoje znanje in praktične izkušnje tudi na občane, predvsem mladino, preko preventivnega usposabljanja in nazornimi praktičnimi prikazi v podjetjih, šolah, vrtcih in organiziranih predstavitvah.
Gasilski zavod se organizacijsko skupaj s 4 prostovoljnimi gasilskimi društvi (Čeče, Dobovec, Klek, Trbovlje – mesto) in 4 prostovoljnimi industrijskimi gasilskimi društvi (Lafarge cement Cementarna Trbovlje, Rudnik, Strojegradnja, Termoelektrarna) povezuje v Gasilsko zvezo Trbovlje kot njen enakopraven član. Skupaj zagotavljamo kar 550 operativnih gasilcev. Strokovni vodja zavoda je tudi poveljnik Gasilske zveze Trbovlje in regijski poveljnik, tako da s svojo strokovnostjo in pooblastili usklajuje delo poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Vsi zaposleni smo tudi člani PGD Trbovlje – mesto, kjer opravljamo določene odgovorne naloge poveljevanja in mentorstva posameznim ekipam. Z matičnim društvom imamo sklenjen sporazum o uporabi in vzdrževanju vozil, opreme in prostorov, ki ga kljub finančnim problemom in zastareli opremi uspešno izvajamo.
Vse navedene naloge in opravila pa ne bi bilo mogoče izvajati brez dobre fizične in psihične pripravljenosti, za kar skrbimo z redno rekreacijo in udeleževanjem vseh organiziranih gasilskih tekmovanj in srečanj, kjer se vedno uvrščamo med dobitnike medalj, priznanj in pokalov v posameznih disciplinah, s čimer uspešno promoviramo našo občino med našimi kolegi gasilci iz celotne Slovenije.