Splošni podatki in kontakt

Ustanovitelj: Občina Trbovlje
Ime zavoda: Gasilski zavod Trbovlje
Sedež zavoda: Savinjska cesta 35, Trbovlje
ID št. za DDV SI73597384
Matična številka: 5835607000
Registrska številka: 5056098543
Transakcijski račun: 01329 – 6030195281 (UJP Ljubljana)
Direktor zavoda: Matjaž LAPI
Naša lokacija

Naša lokacija

Telefonske številke, elektronska pošta
Dežurna soba 03 56 33 050 vodja.izmene.trbovlje@siol.net
Strokovni vodja – poveljnik 03 56 33 053 gasilski.zavod.trbovlje@siol.net
Direktor 03 56 33 055 gz.trb@siol.net
Faks 03 56 33 054
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji
GLAVNA:
75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
DOPOLNILNE:
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
51.900 Druga trgovina na debelo
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
60.240 Cestni tovorni promet
63.110 Prekladanje
63.120 Skladiščenje
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
75.240 Javna varnost, zakonitost in red
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
90.031 Čiščenje okolja
90.032 Druge dejavnosti javne higiene